Charte vie privée - Traitement et protection des données personnelles

De verwezenlijking van een privacyverklaring toont het belang aan dat de Toeristische Federatie van de Provincie Luik hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. De FTPL doet er alles aan om technische en administratieve maatregelen toe te passen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, vervalsing, verkeerd gebruik of vernietiging.

ARTIKEL 1: ALGEMENE PRINCIPES

1.1     De Toeristische Federatie van de Provincie Luik, waarvan de hoofdzetel is gevestigd op Place de la République française, 1 te 4000 Luik, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0402.398.857, hierna genoemd FTPL exploiteert een online informatie- en verkoopwebsite via het adres  liegetourisme.be (hierna de 'Site').
1.2     Alle gegevens met een persoonlijk karakter die wij verzamelen (hierna de 'Gegevens') zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgevingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, onder andere de (EU) verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, AVG/GPDR), de Richtlijn 2002/58/EG, aangepast door de Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 genaamd 'Wet betreffende de elektronische communicatie' gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.
1.3     We verzoeken u deze Privacyverklaring (hierna Verklaring) aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud ervan.
 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1     De Verklaring beschrijft de genomen maatregelen voor de exploitatie en het beheer van uw Gegevens tijdens het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.
2.2     De Verklaring is van toepassing op alle diensten die via de Site door de FTPL worden aangeboden.
 

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERZAMELD

3.1     Wanneer u onze Site bezoekt, kan het mogelijk zijn dat we op diverse manieren (toegelicht in onderstaande paragrafen) informatie verzamelen (hierin inbegrepen de Gegevens).
3.1.1   Gegevens geleverd door de gebruikers. We verzamelen de Gegevens die u op de Site communiceert met het doel om de FTPL toe te staan uw vragen te beantwoorden, u informatie te verstrekken, een aanbieding te communiceren, een prijsopgave te sturen of de door u gedane bestellingen van brochures te verwerken.
3.1.2   Informatie verzameld door middel van technische hulpmiddelen. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze informatiesystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type browser dat u gebruikt. Tevens gebruiken wij Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de zones van de Site die u hebt bezocht.
Voor meer informatie over ons cookiebeleid

3.2     Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens te communiceren, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in de Verklaring. Door deze aanvaarding hebt u toegang tot alle diensten en functionaliteiten op deze site. Echter, deze blijft beschikbaar in een meer basale versie, als u niet toestemt of als u het verzamelen of verwerken van uw Gegevens niet kunt goedkeuren.
3.3     U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door de webdienst van de Toeristische Federatie van de Provincie Luik te contacteren op het volgende adres: Place de la République française, 1 te 4000 LUIK, of per e-mail op het volgende adres: ftpl.administration@provincedeliege.be


ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1     De Gegevens die we verzamelen dienen om uw verzoeken te verwerken, uw vragen te beantwoorden, u informatie te verstrekken, een aanbieding te communiceren, een prijsopgave te sturen of de door u gedane bestellingen van brochures te verwerken. Deze dienen tevens om de diensten die wij aanbieden, te verbeteren door u te informeren over uw interesses met betrekking tot de functionaliteiten, de prestaties en de ondersteuning van onze diensten.
4.2     We kunnen de verzamelde Gegevens zelf gebruiken of via verschillende media met de intentie van promotionele, commerciële of informatieve communicatie. In dat kader, om u in staat te stellen de Site beter te gebruiken en u op de hoogte te houden van onze actualiteiten, evenals van onze beste aanbiedingen van het moment, kunnen wij u gratis informatiebrieven aanbieden. Behoudens bezwaar van uw kant, als u de diensten van de FTPL hebt gebruikt, kunnen wij u via elektronische weg informatie doen toekomen met betrekking tot het gebruik van de Site, evenals promotionele aanbiedingen.
4.3     Tevens kan het nodig zijn dat we deze Gegevens gebruiken om onderzoeken uit te voeren die bedoeld zijn om onze diensten te verbeteren.
4.4     Wij kunnen uw Gegevens moeten verspreiden als dat noodzakelijk is om (a) de van toepassing zijnde wetten te respecteren of te voldoen aan een bepaling of sommatie afkomstig van de Gerechtshoven en Rechtbanken, of om (b) onze rechten en die van de gebruikers van de Site te beschermen en verdedigen.
4.5     Wij kunnen uw Gegevens moeten overdragen aan onze directe toeristische partners (Wallonie Belgique Tourisme, Commissariaat-Generaal voor Toerisme, vvv-kantoren, verkeersbureaus, toeristische diensten) per e-mail, als u ervoor kiest om onze promotionele communicatie te ontvangen. In ieder geval zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de genoemde verenigingen deze Verklaring naleven. Ons beleid is om deze verenigingen te verbieden uw Gegevens te gebruiken voor elk ander doel dan het leveren van de producten en/of diensten uitdrukkelijk verzocht door de FTPL.
4.6     Tevens moeten we misschien uw Gegevens overdragen aan ons internetbureau, te weten Ingénie, en dit om de dienst(en) die op onze Site worden geleverd te garanderen.
4.7     Wij kunnen de Gegevens 'anonimiseren' door de identificeerbare onderdelen weg te halen, zoals naam en e-mailadres, en de gegevens hergroeperen om deze te gebruiken in het kader van marktonderzoeken of andere professionele doeleinden. Vervolgens kunnen wij aanleiding zien om deze geanonimiseerde informatie te verspreiden aan derden.
4.8     Behalve in de gevallen beschreven in dit artikel, staan wij geen verkoop of overdracht van Gegevens toe aan derde partijen zonder uw toestemming.
 

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1     U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, evenals tegen het gebruik hiervan voor prospectiedoeleinden, met name commerciële. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen gericht aan de webdienst van de FTPL: Place de la République française, 1 te 4000 LUIK, OF per e-mail op het volgende adres: ftpl.administration@provincedeliege.be
5.2     Voor het uitschrijven op onze nieuwsbrieven, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen door te klikken op de link om uit te schrijven, die u onder aan onze nieuwsbrief vindt. De verzoeken om uitschrijving zijn slechts effectief als u een bericht ter bevestiging hiervan ontvangt. Als dat niet het geval is, kunt u andere rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van deze Verklaring.


ARTIKEL 6: RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN VERWERKING

6.1     U beschikt over een recht op toegang, correctie, verwijdering en beperking van verwerking van de Gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de artikels 15, 16, 17 en 18 van de GPDR.
6.2.    Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen gericht aan de webdienst van de FTPL: Place de la République française, 1 te 4000 LUIK, OF per e-mail op het volgende adres: ftpl.administration@provincedeliege.be
6.3     Alvorens te reageren op een verzoek met deze strekking, kunnen wij u vragen u te identificeren.


ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1.    U beschikt tevens over het recht om de Gegevens die op u betrekking hebben te ontvangen en die u aan de FTPL hebt verstrekt in een gestructureerd formaat, gewoonlijk gebruikt en leesbaar door machine en het recht om deze over te dragen aan een andere verantwoordelijk voor de verwerking wanneer de verwerking van deze Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.


ARTIKEL 8: COOKIES

8.1     Cookies zijn gegevens die naar uw terminal worden gestuurd vanaf uw browser wanneer u de Site bezoekt. Cookies bevatten een uniek identificatienummer. Dankzij cookies is het mogelijk om de toegang tot de Site en het surfen op de Site te vereenvoudigen, en ze vergroten de snelheid en het gebruiksgemak hiervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site te individualiseren op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van cookies is het tevens mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.
8.2.    De FTPL informeert u over de soorten cookies die op de Site worden gebruikt:
De technische cookies die essentieel zijn voor een goede werking van de website.
De functionele cookies waarmee de voorkeuren van de gebruikers kunnen worden onthouden. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar dragen in grote mate bij tot het aanbieden van inhoud en aanbiedingen die op de verzoeken zijn afgestemd. Dit soort cookies wordt dus gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken door bepaalde gegevens die op u betrekking hebben te onthouden, zoals de bezorg-, en factuurgegevens, de taalvoorkeuren van de website of andere voorkeuren die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde dienst(en). Dan hoeft u dus niet al deze gegevens opnieuw in te voeren wanneer u een nieuw verzoek of nieuwe bestelling hebt. Een voorbeeld is het winkelmandje. Hiermee wordt de opvolging van de opgeslagen onderdelen in uw bestelmandje behouden, wat gebeurt dankzij de analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de manier te analyseren waarop u surft en de website gebruikt. De verzamelde gegevens bevatten voornamelijk de bezochte pagina's (geopend of gesloten), het type browser dat werd gebruikt of gegevens zoals het aantal kliks en de tijd die op een bepaalde pagina werd doorgebracht. Deze verzamelde gegevens zijn anoniem en onthullen uw identiteit niet. De prestatiecookies maken ook deel uit van deze categorie. Deze maken het mogelijk om te weten of een klik op een advertentie heeft geleid tot een verkoop op de site. De 'tracking' van de aankoop is dus cruciaal om terugkoppeling te verkrijgen met betrekking tot de ondernomen reclamecampagnes, met het oog op het genereren van verkopen en het onderzoeken of deze reclame resultaat heeft gehad. Hierdoor kan ook worden gecontroleerd of de website erin slaagt om de door de internetgebruiker gevraagde dienst te leveren. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 over elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen gegevens die het mogelijk maken om de internetgebruiker persoonlijk te identificeren, en aangezien ze strikt om hun technische functionaliteit worden toegepast is hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig van de abonnee.
8.3.    In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, is uw toestemming niet nodig wanneer de installatie van een cookie uitsluitend als doel heeft om de elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of strikt noodzakelijk is voor het leveren van een online dienst op uw uitdrukkelijke verzoek (sessiecookies).
8.4.    Voor de publiciteitscookies wordt uw toestemming of weigering geconcretiseerd door de instellingen van uw browsersoftware of door de instellingen van een ander technische voorziening overgenomen door de Site en die ons in staat stellen om uw navigatie op de Site te beheren.
8.5.    U kunt de installatie van de technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, op basis van uw browsersoftware.
8.6.    De FTPL informeert u dat het deactiveren van de cookies nadelig kan zijn voor een optimale navigatie en voor de functionaliteiten van de website.
8.7.    U hebt altijd de mogelijkheid om de geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wenst te verwijderen, worden de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden gecontroleerd, eveneens verwijderd.


ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde Gegevens te garanderen, zetten wij deze uitsluitend in een beveiligde software en beschikken we over softwarebeveiliging. Uitsluitend de betroffen personen hebben toegang tot deze Gegevens.


ARTIKEL 10: BEWAREN VAN DE GEGEVENS

De FTPL kan uw Gegevens tot een duur van 72 uur na de annulering van uw inschrijving bewaren om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.
 

ARTIKEL 11: RECHT OP BEZWAAR

Zonder afbreuk te doen aan elk ander administratief of rechtsmiddel, beschikt u over het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichtsautoriteit, onder andere in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plek van overtreding indien u meent dat de verwerking van uw Gegevens de GPDR overtreedt.
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00 - Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be